Kitablar / Jurnallar

QAFQAZŞÜNASLARIN I BEYNƏLXALQ FORUMU

  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI QAFQAZŞÜNASLIQ İNSTİTUTU  QAFQAZŞÜNASLARIN I BEYNƏLXALQ FORUMU  FIRST INTERNATIONAL FORUMOF THE CAUCASUS STUDIES SCHOLARS 17‐18 aprel / April, 2017, Bakı / BakuELMİ MƏRUZƏLƏR / SCIENTIFIC PAPERS 1‐2-ci KİTABBakı – 2017