Şimali Qafqaz

Şöbə müdiri

   Mirzəzadə Liliya Fridun qızı Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1970 - ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda orta məktəbi bitirmişdir. 1971- ci ildən 1975-ci ilədək Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi olmuşdur. Eyni vaxtda Bakı Aqreqat-İstehsalat Birliyində əmək üzrə iqtisadçı

Şimali Qafqaz

Elmi işçi

Adı, soyadı: Günay Feyziyeva Məhəddin qızı Doğum tarixi: 12.02.1992 Doğum yeri: Bakı şəhəri Təhsil: 251 saylı orta məktəb 1998-2009-cü illər, bakalavr 2009-2013-cü illər Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası, magistr 2013-2015-ci illər Bakı Dövlət Universiteti Tarix

Şimali Qafqaz

Kiçik elmi işçi

Şahnaz Tağıyeva Heydər qızı. 1991 –ci il 30 sentyabr tarixin də Bakı şəhərin də anadan olub. O, orta təhsilini Nəsimi rayonu 14 nömrəli məktəb də alib. Təhsil aldığı illər 1998 - 2009.  Elə həmin il Qərb Universitetinin Beynəlxalq Jurnalistika fakultəsinə daxil olub. Universitet illərin də

Şimali Qafqaz

Baş laborant

Ülkər Məmmədova Əliəvsər qızı. 1990 –cı il 1 yanvar tarixində Bakı şəhərində anadan olub. O, orta təhsilini Xətai rayonu 245 nömrəli məktəbdə alıb. Təhsil aldığı illər 1997 - 2007.  Elə həmin il Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Kollejına daxil olub. 2011-ci ildə oranı bitirib. Daha sonra, 2012-ci

Şimali Qafqaz

Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

•Şimali Qafqaz xalqlarının tarixi və müasir vəziyyəti •Şimali Qafqaz regionunda  baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına mümkün təsirləri •Qonşu və böyük dövlətlərin xarici siyasətində  Şimali Qafqaz regionunun