Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

•Şimali Qafqaz xalqlarının tarixi və müasir vəziyyəti
•Şimali Qafqaz regionunda  baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına mümkün təsirləri
•Qonşu və böyük dövlətlərin xarici siyasətində  Şimali Qafqaz regionunun yeri, ona təsir edən amillər, regiona yönəlik siyasətin məqsədi, başlıca istiqamətləri, reallaşdırılma mexanizmləri və mümkün təsirləri
•Dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Şimali Qafqaza dair baxışları
Bölmələr: Şimali Qafqaz
Teqlər:

Rəy bildir