Tələb və qaydalar

"Qafqazşünaslıq" elmi jurnalında elmi məqalələrini çap etdirmək istəyən müəlliflərdən tələb olunanlar