Tərcümə nəşr və informasiya

Şöbə müdiri

Musayeva Günel Misir qızı Ali təhsil: 2010-cu İldə Azərbaycan Dillər Universitetinin Böyük Britaniyaşünaslıq fakültəsinin bakalvr, 2013-cu ildə magistr pillələrini fəqrlənmə diplomu ilə bitirmişdir...

Tərcümə nəşr və informasiya

Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

•İnstitutun elmi jurnalının nəşri, çapa hazırlanan məqalələrin redaktəsi, xarici dillərə tərcüməsi •Əsərlərin xarici dillərə tərcüməsi, nəşrə hazırlanması və çapı •İnstitutun veb saytının,  elmi əsərlərin internet ehtiyat bazasının yaradılması və idarə edilməsi •İnstitutun elmi nəşrinin